Workshop Zandschilderen

Tijdens een workshop leert men de basistechnieken van het zandschilderen, er worden verschillende zandanimaties uitgelegd en deelnemers kunnen op hun eigen lichtbak oefenen met de technieken. Er kan worden gekozen voor een optreden van de zandkunstenares in combinatie met een workshop van 30 minuten na afloop. Bij een workshop van 90 minuten is er vooraf ook ruimte voor een korte voorstelling van de zandkunstenares en samen met de deelnemers wordt er een korte zandanimatie show voorbereid, waarin deelnemers hun geleerde kunsten in de praktijk mogen brengen.

Duur en inhoud van de workshops:
Workshop 30 minuten: uitleg verschillende zandanimaties en oefenen met de deelnemers op eigen lichtbakken

Workshop 90 minuten: korte voorstelling vooraf, uitleg van de verschillende zandanimaties en oefenen met de deelnemers op eigen lichtbakken, korte zandanimatievoorstelling voorbereiden en uitvoeren samen met de deelnemers.

IMPRESSIE